Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen

Corona protocol

Algemeen voor de locaties gelden de volgende regels voor cursisten:

PROTOCOL RIVM:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
 •  ( lichte)  hoest, keelpijn, verhoging.
 • Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.

PROTOCOL OP DE LOCATIE:

 • Het is raadzaam om niet eerder dan 5 á 10 minuten voor aanvang van de les op de locatie te komen.
 • Houd bij de ingang en na binnenkomst in de ruimtes en gangen minstens 1,5 m afstand.
 • Gebruik de handgel, die aanwezig is.
 • Houd uw jas aan, raak op weg naar de ruimte waar u heen wilt, zo weinig mogelijk aan. In de ruimte kunt u uw jas aan uw stoel hangen.
 • Volg de eventueel aangegeven looproute ; als deze er niet is, blijf zoveel mogelijk rechts lopen en ga niet naast iemand lopen.
 • Als u de ruimte nog niet in kunt, verspreid u dan over de gang en ga daarna met afstand naar binnen.
 • Vul de plaatsen in het lokaal zodanig in dat de medecursisten elkaar niet onnodig hoeven te passeren.
 • De zitplaatsen zijn op 1,5 m afstand gezet; verplaats geen stoelen of tafels.
 • Blijf ook op 1,5 m afstand van de docent.
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen koffie- of frisdrankautomaten.
 • Neem uw eventuele afval na de lezing/ cursus mee naar huis.
 • Verlaat de ruimte zo gespreid mogelijk.
 • Blijf niet in de gangen napraten, maar mocht u dit graag willen, doe dit eventueel buiten.

PAUZE

Indien er tiijdens de les een korte pauze is, dan wordt u wordt verzocht om tijdens de pauze zoveel mogelijk op de plaats te blijven zitten en alleen de ruimte te verlaten voor bijvoorbeeld toiletbezoek. Als u wat te drinken wilt, kunt u dat bij binnenkomst kopen bij de locatie of zelf mee nemen.

MONDKAPJES

Naar aanleiding van het aangescherpte beleid ten aanzien van mondkapjes willen wij onze cursisten vragen om bij binnenkomst van de locatie gebruik een mondkapje te dragen (zelf meenemen). Als u in de zaal op uw plaats zit kunt u het mondkapje afzetten als u dat wilt. Ook bij vertrek vragen wij u om weer gebruik te maken van een mondkapje tot u buiten bent.

TOT SLOT:

Als wij ons aan deze maatregelen houden, zal het voor ons allen een veilige situatie zijn.